Sijoittajat

Inderes sijoituskohteena

Miksi liittyä Inderesin omistajayhteisöön?

null

Demokratisoimme finanssialaa

Yhteiskunnallisena tavoitteenamme on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa. Finanssiala on perinteisesti rakentunut palvelemaan rajattua etuoikeutettua joukkoa. Inderesin ekosysteemi on avoin kaikille sijoittajille ja yrityksille. Mielestämme tieto on sijoittajan perusoikeus.

Uskomme, että läpinäkyvä tieto luo ihmisille paremmat edellytykset sijoittaa yrityksiin sekä kehittyä pitkäjänteisinä sijoittajina ja omistajina. Se samalla antaa hyville yrityksille paremmat edellytykset kerätä pääomia kasvuun ja investointeihin.

Uskomme, että tiedon läpinäkyvyys tekee markkinoista pitkällä tähtäimellä vakaammat.

Kehitämme toimintaamme sijoittajien ehdolla

Perinteisesti pörssiyhtiöiden analyysi ja seuranta ovat palvelleet pankin sisäisiä funktioita keskittyen suuriin yhtiöihin ja hyvin rajattuun sijoittajajoukkoon. Meidän filosofiamme mukaan analyysi kuuluu kaikille sijoittajille ja yhtiöille.

Haluamme synnyttää aitoa vuorovaikutusta sijoittajayhteisössä ja yhtiöseurannan integraatio Inderes.fi-alustaan mahdollistaa sisällön laajan tavoittavuuden ja korkean sitouttavuusasteen sijoittajayhteisön keskuudessa.

Tavoitteenamme on pitää sijoittajayhteisölle palvelut ilmaisina tai saavutettavissa matalaa kustannusta vastaan, sillä alhaiset kulut parantavat sijoittajayhteisön tuotto-odotusta ja auttavat turvaamaan yhtiöllemme mahdollisimman pitkän ja hyvän elämän.

Omaamme näytöt kannattavasta kasvusta

Ikuisuustavoitteidemme mukaan olemme aina mieluummin pieni ja erinomainen, kuin suuri ja keskinkertainen yritys. Tavoittelemme kestävää kasvua, joka tiivistyy tavoitteeseen ylläpitää 30–50 %:n liikevaihdon kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%) yhteissummaa markkinasyklistä riippumatta.

Historiallinen toteuma

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Liikevaihdon kasvu-% 25 % 29 % 40 % 56 % 76 % 36 %
EBITA-% 21 % 21 % 19 % 18 % 20 % 20 %
Yhteensä 46 % 50 % 59 % 74 % 96 % 55 %

Toimintamallissamme on verkostovaikutuksia

Strategiamme ytimessä oleva Inderes-alusta on linkki pörssiyhtiöiden ja Inderesin sijoittajayhteisön välillä. Kun alustan ekosysteemiin liittyy uusia pörssiyhtiöitä, palvelu ja sisältöjen määrä sijoittajien näkökulmasta paranevat. Kun suurempi määrä sijoittajia puolestaan liittyy yhteisöön, palveluiden arvontuotto pörssiyhtiöille paranee. Tavoitteenamme on ylläpitää tätä kasvua ruokkivaa verkostovaikutusta.

Uskomme strategiassamme seuraaviin kasvuamme tukeviin markkinatrendeihin:

  1. Yksityissijoittajien määrä lisääntyy ja suoran osakesijoittamisen suosio kasvaa.
  2. Pörssilistautuminen vaihtoehtona kasvuyrittäjille yleistyy.
  3. Pörssiyhtiöt haluavat panostaa avoimuuteen ja sijoittajaviestintään.
  4. Digitaaliset kanavat mahdollistavat pörssiyhtiöille jatkuvasti tehokkaamman sijoittajaviestinnän.

Omaamme näytöt kyvystä laajentua uusille markkinoille

Inderes on perustettu vuonna 2009. Yhtiö syntyi intohimoisten osakesijoittajien perustamana harrastuspohjalta, eikä sillä alkuvuosina ollut liiketoiminta-ajatusta tai strategiaa. Nykymuotoinen liiketoimintamalli alkoi muodostua vuonna 2011, kun solmimme ensimmäisten pörssiyhtiöiden kanssa tilausanalyysisopimukset.

Tämän jälkeen olemme onnistuneesti laajentuneet uusille markkinoille ja vahvistaneet palveluidemme välisiä synergioita:

  • Vuonna 2016 aloitimme systemaattisen työn oman sijoittajayhteisön rakentamiseksi luodaksemme oman ekosysteemin sekä suoran kanavan sijoittajarajapintaan. Omasta sijoittajayhteisöstämme ja inderes.fi-alustastamme on muodostunut arviomme mukaan tärkeä kilpailuetu ja sijoittajayhteisön jäsenmäärä on kasvanut yli 64 tuhanteen aktiiviseen käyttäjään.

  • Vuonna 2019 hankimme videoviestintäratkaisuihin keskittyneen Flik-konsernin. Palvelumme pörssiyhtiöille täydensivät toisiaan hyvin, sillä Flik tarjoaa verkkolähetys- ja virtuaalitapahtumapalveluita etenkin pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän tarpeisiin. Inderes-ekosysteemiin yhdistettynä verkkolähetyksille pystyttiin tarjoamaan tehokas jakelu sijoittajakohderyhmään. Tämä on kiihdyttänyt Flikin kasvua ja pörssiyhtiöasiakkaiden lukumäärää yhdistymisen jälkeen.

  • Vuonna 2019 jatkoimme myös panostuksia kehittääksemme palvelutarjontaamme pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän tarpeisiin. Käynnistimme tuotekehityksen sijoittajaviestinnän sivustoratkaisujen sekä virtuaaliyhtiökokouspalveluiden kehittämiseksi. Vuonna 2020 molempien palveluiden kaupalliset toimitukset käynnistyivät onnistuneesti. Koronaviruspandemian myötä virtuaalitapahtumaratkaisujen markkina muuttui nopeasti, minkä johdosta Flik kiihdytti vuoden aikana rekrytointejaan ja rakensi kolme uutta virtuaalitapahtumastudiota Helsinkiin.

  • Vuoden 2021 alussa käynnistimme strategiatyön rakentaaksemme yhtenäisen palvelutarjoaman pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän tarpeisiin. Vuoden 2022 lopussa Inderesillä on Suomessa ja Ruotsissa asiakkaana yli 400 pörssiyhtiötä, jotka käyttävät yhtä tai useampaa tarjoamaamme palvelua.

Markkina

Tutustu markkinaamme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja tavoitteisiimme