Sijoittajat

Näkymät

Näkymät (päivitetty 26.9.2022)

Näkymien taustat

Projektiliikevaihdon arvioidaan laskevan vuonna 2022 johtuen virtuaalitapahtumaliiketoiminnan myynnin laskusta. Jatkuvan liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 20 % vuonna 2022 johtuen analyysiliiketoiminnan ja IR-ratkaisujen kasvusta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja pääomamarkkinoiden epävarmuus jarruttaa listautumisaktiivisuutta sekä vaikuttaa virtuaalitapahtumien kysyntään negatiivisesti. Arvioimme Ruotsin investointien olevan yli miljoona euroa tilikaudella 2022 ja näistä alle 0,5 miljoonaa on taseeseen aktivoitavia investointeja.

Ohjeistus tilikaudelle 2022:

  • Liikevaihdon arvioidaan olevan 12,8–13,5 miljoonaa euroa

  • EBITA-liikevoiton arvioidaan olevan 1,0–1,6 miljoonaa euroa