Meistä

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2020 1-6/2021
Liikevaihto 8,7 5,8
Liikevaihdon kasvu vertailukauteen nähden, % 75,6 % 48,3 %
Jatkuva liikevaihdon osuus, %
57,3 % 48,5 %
EBITA
1,7
1,1
EBITA-%
19,9 %
18,9 %
Liikevoitto 1,4 0,9
Liikevoitto % 15,9 % 16,0 %
Rahavirta investointien jälkeen 0,4 2,5
Omavaraisuusaste 42,5 % 38,2 %
Nettovelkaantumisaste -37,3 % -135,4 %
Henkilöstö keskimäärin 52 66

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteenamme on ylläpitää 30–50 %:n liikevaihdon kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%) yhteissummaa markkinasyklistä riippumatta.

Historiallinen toteuma

2016 2017 2018 2019 2020
Liikevaihdon kasvu-% 25% 29% 40% 56% 76%
EBITA-% 21% 21% 19% 18% 20%
Yhteensä 46% 50% 59% 74% 96%

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Määritelmä Tarkoitus
Jatkuvan liikevaihdon osuus, % = Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin perustuva liikevaihto / kokonaisliikevaihto Toistuvan liikevaihdon seuraaminen, strategian eteneminen
EBITA-% = Liikevoitto ennen liikearvopoistoja ja arvonalentumisia suhteessa liikevaihtoon Ensisijainen Yhtiön seuraama operatiivisen kannattavuuden mittari
Liikevoitto-% = Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon Operatiivisen kannattavuuden mittari
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma suhteessa saaduista ennakoista oikaistuun taseen loppusummaan Vakavaraisuuden seuraaminen
Nettovelka = Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla Vakavaraisuuden seuraaminen
Nettovelkaantumisaste, % = Nettovelka suhteessa omaan pääoman Vakavaraisuuden seuraaminen