Meistä

Liiketoimintamalli

Tuotteet ja palvelut

Rakennamme pörssiyhtiöiden tarpeisiin ratkaisuja, jotka tyypillisesti yhdistävät kolme elementtiä: asiantuntijatyö, oma teknologia-alusta ja sijoittajayhteisö. Pääosa liikevaihdostamme muodostuu pörssiyhtiöasiakkailta.

Tavoitteenamme on pitää sijoittajayhteisölle suunnatut sijoittajapalvelut ilmaisina tai saavutettavissa matalaa kustannusta vastaan, sillä alhaiset kulut parantavat sijoittajayhteisön tuotto-odotusta. Yksityissijoittaja-asiakkaille tarjoamme Premium-yhteisöjäsenyyttä tilausmallilla. Ammattimaisille sijoittajille tarjoamme yritysanalyysiin liittyvää konsultointia. Lisäksi tarjoamme tietyille jakelukumppaneille yhteistyömallia, jolla kumppani voi tarjota Inderes-sisältöjä omille asiakkailleen.

Päätuotteet ja -palvelut pörssiyhtiöille

Tilausanalyysi

Virtuaalitapahtumat (Flik)

Sijoittajaviestinnän ratkaisut

Liiketoimintamalli

Emme ole määritelleet itsellemme tiettyä tavoiteltua liiketoimintamallia, vaan sovellamme aina sitä liiketoimintamallia, mikä on asiakkaan käsillä olevan ongelman ratkaisuun tehokkain. Siten tyypilliset asiakastoimitukset yhdistävät asiantuntijapalvelun, oman teknologia-alustan sekä jakelun sijoittajayhteisöön.

Pyrimme ensisijaisesti toimittamaan palveluitamme tilausmallilla ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla. Liikevaihdostamme 56 % oli vuonna 2022 jatkuviin sopimuksiin perustuvaa liikevaihtoa. Liiketoimintamallin tavoitteena on tuottaa vakaata kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa yli suhdanteiden.

Päätuotealueidemme liiketoimintamallit ovat seuraavat:

  • Analyysipalvelut-liiketoiminta perustuu pääosin jatkuviin toistaiseksi voimassa oleviin vuosisopimuksiin pörssiyhtiöasiakkaiden kanssa sekä vähäisessä määrin sijoittaja-asiakkaille tarjottaviin palveluihin.

  • Virtuaalitapahtumaliiketoiminta (Flik) perustuu tapahtumakohtaisiin asiakas-toimituksiin, joita toimitetaan omilta studioiltamme tai asiakkaan tapahtumatiloista. Merkittävä osa liiketoiminnasta perustuu jatkuvaluonteisiin puitesopimuksiin.

  • Toimitamme teknologia- ja IR-ratkaisuja ensisijaisesti tilauspohjaisina palveluina, jotka yhdistävät asiantuntijatyötä ja oman kehittäjätiimin kehittämää teknologia-alustaa. Virtuaaliyhtiökokousohjelmistoa sekä kehittämäämme Videosync-ohjelmistoalustaa toimitetaan lisenssi- ja tilauspohjaisilla toimitusmalleilla.