Sijoittajat

Näkymät

Näkymät

Ohjeistus tilikaudelle 2024

  • Liikevaihto kasvaa edellistä vuodesta (17,2 MEUR)
  • Suhteellinen kannattavuus EBITA-prosentilla mitattuna paranee edellisestä vuodesta (10,6 %)

Näkymien taustat

  • Päätuotealueiden kohdemarkkinoiden ei odoteta kasvavan Suomessa vuonna 2024
  • Liikevaihto kasvaa uusien tuotteiden ja markkina-alueiden avaamisen johdosta
  • Yhtiö jatkaa panostuksia kansainvälisen liiketoiminnan kasvun kiihdyttämiseksi