Sijoittajat

Näkymät

Näkymät (päivitetty 10.5.2022)

Näkymien taustat

Inderesin vahvistunut kilpailukyky tukee analyysiliiketoiminnan sekä IR-ratkaisujen kasvua. Virtuaalitapahtumaliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan pysyvän vakaana vuonna 2022. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja pääomamarkkinoiden epävarmuus jarruttaa listautumisaktiivisuutta sekä vaikuttaa virtuaalitapahtumien kysyntään negatiivisesti.

Suomen liiketoimintojen kannattavuuden arvioidaan säilyvän vakaana ja Ruotsin liiketoimintaan tehtävät panostukset rasittavat
kannattavuutta tilikauden 2022 aikana. Arvioimme Ruotsin investointien olevan yli miljoona euroa tilikaudella 2022 ja näistä alle 0,5 miljoonaa on taseeseen aktivoitavia investointeja.

Ohjeistus tilikaudelle 2022:

  • Liikevaihdon arvioidaan olevan 14,0–15,0 miljoonaa euroa (aiemmin 14,0–15,5 MEUR)

  • EBITA-liikevoiton arvioidaan olevan 1,9–2,6 miljoonaa euroa (aiemmin 1,9–2,8 MEUR)