Meistä

Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2020 2021
Liikevaihto 8,7 11,8
Liikevaihdon kasvu vertailukauteen nähden, % 75,6 % 35,7 %
Jatkuva liikevaihdon osuus, %
57,3 % 51,2 %
EBITA
1,7
2,3
EBITA-%
19,9 %
19,5 %
Liikevoitto 1,4 2,0
Liikevoitto % 15,9 % 16,6 %
Rahavirta investointien jälkeen 0,4 3,0
Omavaraisuusaste 42,5 % 72,8 %
Nettovelkaantumisaste -37,3 % -103,2 %
Henkilöstö keskimäärin 52 72

Taloudelliset tavoitteet

Tavoitteenamme on ylläpitää 30–50 %:n liikevaihdon kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%) yhteissummaa markkinasyklistä riippumatta.

Historiallinen toteuma

2017 2018 2019 2020 2021
Liikevaihdon kasvu-% 29 % 40 % 56 % 76 % 36 %
EBITA-% 21 % 19 % 18 % 20 % 20 %
Yhteensä 50 % 59 % 74 % 96 % 55 %

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Määritelmä Tarkoitus
Jatkuvan liikevaihdon osuus, % = Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin perustuva liikevaihto / kokonaisliikevaihto Toistuvan liikevaihdon seuraaminen, strategian eteneminen
EBITA-% = Liikevoitto ennen liikearvopoistoja ja arvonalentumisia suhteessa liikevaihtoon Ensisijainen Yhtiön seuraama operatiivisen kannattavuuden mittari
Liikevoitto-% = Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon Operatiivisen kannattavuuden mittari
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma suhteessa saaduista ennakoista oikaistuun taseen loppusummaan Vakavaraisuuden seuraaminen
Nettovelka = Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla Vakavaraisuuden seuraaminen
Nettovelkaantumisaste, % = Nettovelka suhteessa omaan pääoman Vakavaraisuuden seuraaminen