Palvelut

Sijoittajasivusto SaaS-palveluna

Sijoittajasivusto SaaS-palveluna

Tarjoamme pörssiyhtiön sijoittajasivujen tuottamisen ja ylläpidon avaimet käteen
-periaatteella. Tavoitteenamme on rakentaa maailman parhaat sijoittajasivut, jotka ovat kaikkien yhtiöiden saatavilla. Sijoittajasivujemme kehitystyötä ohjaa halu palvella mahdollisimman hyvin sijoittajien tarpeita ja rakentaa sivujen käyttöliittymästä mahdollisimman helppokäyttöinen, jotta sivujen päivittäminen onnistuu yhtiöiden edustajilta ilman ohjelmointiosaamista.

Palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

Sijoittajasivujen sisällön määrittely add

Suunnittelemme sijoittajasivuston rakenteen ja sisällön yhtiön brändi-ilmeen mukaisesti sekä konsultoimme tarvittaessa yhtiötä sijoittajatarinan kirkastamisessa. Sivusto rakennetaan vastaamaan erityisesti sijoittajien toiveita ja odotuksia. Suunnittelussa huomioidaan sääntelyn asettamat vaatimukset pörssiyhtiön internetsivuille.

Tekninen toteutus add

Palvelumuotoiluvaiheen pohjalta sivut toteutetaan teknisesti. Asiakkaalle muodostetaan hallintanäkymä, josta sisältöä voi päivittää, sekä dashboard-näkymä sivuston kävijäseurantaan. Sivusto integroituu Inderes-palveluun, jolloin päivittyvät sisällöt näkyvät myös Inderes-käyttäjille ja yhtiön seuraajille Inderes-palvelussa.

Tekninen tuki ja ylläpito add

Huolehdimme asiakkaan puolesta, että sivustot ovat jatkuvasti lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Sisältöjen ylläpidosta vastaa Inderes, viestintäkumppani tai yhtiö itse sopimuksen mukaan.

Referenssit

Honkarakenne

Toivo Group

Revenio Group

Sijoittajasivujen integraatiomahdollisuudet Inderes.fi-alustaan

Inderes.fi-alustalla on yli 75 000 aktiivista sijoittajaa kytkettynä ekosysteemiimme. Tuotamme valtavasti sisältöjä, jotka pystymme yhdistämään yhtiöiden sijoittajasivuihin. Monipuolinen sisältö varmistaa tasaisen kävijävirran sivuille, eikä sivu ole pelkästään yhtiön tuottaman sisällön varassa. Pystymme yhdistämään pörssiyhtiön ja siitä kiinnostuneet sijoittajat tehokkaammin sekä samalla tarjoamaan sijoittajille kohdennetumpaa viestintää.

Webcastit ja yhtiöön liittyvät inderesTV-sisällöt

Yhtiökohtaiset Inderes-foorumin keskusteluketjut

Inderes Sijoittajasentimentti -palautteenkeruutyökalu

Virtuaali/hybridiyhtiökokoukset ja ilmoittautumiset

Inderes ja muu commissioned research -osakeanalyysi

null

Osaketyökalut

Yhteystiedot

null

Minna Avellan

Liiketoimintajohtaja, IR Solutions
minna.avellan(at)inderes.fi
puh. 040 533 7932