https://storage.googleapis.com/inderes-ir-pages-dev-assets/inderes/images/logo_trimmed.webp
en / sv / fi
MeistäSijoittajatListautujallePalvelut
menu
Change language: ensvfi

Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Inderes Oyj:llä on sen hallituksen vahvistama, yhtiön työntekijöitä sekä johtoryhmän ja hallituksen jäseniä koskeva sisäpiiriohje, joka sisältää mm. sisäpiiritiedon lykkäämistä, sisäpiirihankkeita, kaupankäyntirajoituksia, johdon liiketoimi-ilmoituksia ja sisäpiiriasioiden valvontaa koskevat säännöt ja menettelytapavelvoitteet. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa sisäpiiritiedon huolellinen käsitteleminen sen luottamuksellisuutta vaarantamatta sekä sisäpiiritiedon laittoman ilmaisemisen ja sisäpiirikauppojen estäminen sekä markkinoiden avoimuuden ja sitä kohtaan tunnetun luottamuksen lisääminen.

Sisäpiiriohjeen menettelytapaohjeet ja -velvoitteet täydentävät yhtiötä velvoittavaa sääntelyä ja sääntöjä, joita yhtiö noudattaa toiminnassaan, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014/EU muutoksineen) ja sen nojalla annettuja säädöksiä, kotimaista sääntelyä, ml. rikoslaki (39/1889 muutoksineen) ja arvopaperimarkkinalaki (746/2012 muutoksineen), Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeistuksia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja Nasdaq First North Growth Market -sääntöjä.

Yhtiö on nimittänyt sisäpiiriasioista vastaavan henkilön ja hänen avustajansa sekä heidän varahenkilönsä huolehtimaan sisäpiirihallinnosta. Sisäpiirivastaavana toimii Inderesin talousjohtaja. Sisäpiirihallinnon muodostavat henkilöt myös valvovat, että sisäpiiriläisten, johtohenkilöiden sekä johtohenkilöiden lähipiirin ja tulosraportointiin osallistuvien henkilöiden kaupankäynti on sääntelyn mukaista.

Mikäli yhtiö päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, se ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa, johon merkitään kaikki henkilöt, joilla on hanketta koskevaa sisäpiiritietoa. Yhtiöllä ei ole hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita täydentävää pysyvää sisäpiiriluetteloa.

Suljettu ajanjakso add

Inderes Oyj:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä Inderesin taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa ns. suljetun ajanjakson aikana toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Inderesin rahoitusvälineisiin (osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin). Suljettu ajanjakso alkaa 30 kalenteripäivää ennen kunkin Inderesin taloudellisen katsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy em. tulosjulkistusta seuraavana päivänä.

Johtohenkilöiden liiketoimet add

Inderes Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen on ilmoitettava kaikki heidän omaan lukuunsa tekemät Inderesin rahoitusvälineisiin (osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin) liittyvät liiketoimet sekä Inderesille että Finanssivalvonnalle. Inderesin ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt ovat Inderesin hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Inderes ylläpitää luetteloa ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä.

Inderes julkistaa ilmoitetut liiketoimet yhtiötiedotteena viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Johdon liiketoimien ilmoittaminen add

Liikkeeseenlaskijan johtohenkilöt ja heidän lähipiirinsä ovat velvollisia ilmoittamaan liikkeeseenlaskijalle ja Finanssivalvonnalle kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeilla, vieraan pääoman ehtoisilla välineillä, johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet (MAR 19 artikla).

Tarkempia tietoja ilmoitusvelvollisuuteen löytyvistä asioista löytyy täältä: https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/

Ilmoittamisen aikarajat

  • Liiketoimea koskeva ilmoitus on tehtävä viipymättä ja aina viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

  • Inderesillä on velvollisuus julkistaa toimitettu ilmoitus pörssitiedotteena viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimi-ilmoituksen vastaanottamisesta.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen:

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa

Ennen kun lähetät ilmoituksen eteenpäin Finanssivalvonnalle, tallennathan lomakkeen palvelusta itsellesi pdf-tiedostona. Lähetä tallennettu pdf-lomake Inderesille välittömästi ilmoituksen tekemisen jälkeen osoitteeseen ir@inderes.fi.
Tarkemmat ohjeet ilmoituksen täyttöön löydät Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Ilmoituksen tekoon tarvittavia tietoja:

Inderes Oyj LEI-tunnus: 743700YUG3JFXUHHP957
Inderes Oyj osakkeen kaupankäyntitunnus: INDERES
Inderes Oyj osakkeen ISIN-koodi: FI4000348651

2. Lähetä kopio Finanssivalvonnalle tekemästäsi ilmoituksesta sähköpostin liitteenä Inderes Oyj:lle

  • Lähetä kopio tekstistä tai PDF sähköpostin liitteenä osoitteeseen ir@inderes.fi

  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Inderesillä on ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

  • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi!

  • Ongelmatilanteissa ota yhteyttä ir@inderes.fi

Inderes Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen yhtiötiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa täältä.