Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Inderes Oyj:llä on sen hallituksen vahvistama, yhtiön työntekijöitä sekä johtoryhmän ja hallituksen jäseniä koskeva sisäpiiriohje, joka sisältää mm. sisäpiiritiedon lykkäämistä, sisäpiirihankkeita, kaupankäyntirajoituksia, johdon liiketoimi-ilmoituksia ja sisäpiiriasioiden valvontaa koskevat säännöt ja menettelytapavelvoitteet. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa sisäpiiritiedon huolellinen käsitteleminen sen luottamuksellisuutta vaarantamatta sekä sisäpiiritiedon laittoman ilmaisemisen ja sisäpiirikauppojen estäminen sekä markkinoiden avoimuuden ja sitä kohtaan tunnetun luottamuksen lisääminen.

Sisäpiiriohjeen menettelytapaohjeet ja -velvoitteet täydentävät yhtiötä velvoittavaa sääntelyä ja sääntöjä, joita yhtiö noudattaa toiminnassaan, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014/EU muutoksineen) ja sen nojalla annettuja säädöksiä, kotimaista sääntelyä, ml. rikoslaki (39/1889 muutoksineen) ja arvopaperimarkkinalaki (746/2012 muutoksineen), Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeistuksia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja Nasdaq First North Growth Market -sääntöjä.

Yhtiö on nimittänyt sisäpiiriasioista vastaavan henkilön ja hänen avustajansa sekä heidän varahenkilönsä huolehtimaan sisäpiirihallinnosta. Sisäpiirivastaavana toimii Inderesin talousjohtaja. Sisäpiirihallinnon muodostavat henkilöt myös valvovat, että sisäpiiriläisten, johtohenkilöiden sekä johtohenkilöiden lähipiirin ja tulosraportointiin osallistuvien henkilöiden kaupankäynti on sääntelyn mukaista.

Mikäli yhtiö päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, se ylläpitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa, johon merkitään kaikki henkilöt, joilla on hanketta koskevaa sisäpiiritietoa. Yhtiöllä ei ole hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita täydentävää pysyvää sisäpiiriluetteloa.

Suljettu ajanjakso add

Inderes Oyj:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä Inderesin taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa ns. suljetun ajanjakson aikana toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät Inderesin rahoitusvälineisiin (osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin). Suljettu ajanjakso alkaa 30 kalenteripäivää ennen kunkin Inderesin taloudellisen katsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy em. tulosjulkistusta seuraavana päivänä.

Johtohenkilöiden liiketoimet add

Inderes Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen on ilmoitettava kaikki heidän omaan lukuunsa tekemät Inderesin rahoitusvälineisiin (osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin) liittyvät liiketoimet sekä Inderesille että Finanssivalvonnalle. Inderesin ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt ovat Inderesin hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Inderes ylläpitää luetteloa ilmoitusvelvollisista johtohenkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ja yhteisöistä.

Inderes julkistaa ilmoitetut liiketoimet yhtiötiedotteena viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Johdon liiketoimien ilmoittaminen add

Inderes Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen on ilmoitettava kaikki heidän omaan lukuunsa tekemät Inderesin rahoitusvälineisiin (osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin) liittyvät liiketoimet sekä Inderesille että Finanssivalvonnalle.
Inderesille liiketoimet on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Finanssivalvonnalle liiketoimet on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Inderes suosittelee kuitenkin, että ilmoitus tehdään 24 tunnin kuluessa liiketoimesta.

Tällä sivulla johtohenkilöille ja heidän lähipiiriläisilleen annetaan ilmoitusten tekoa koskevat käytännön ohjeet. Inderes Oyj:n sisäinen sisäpiiriohje sisältää em. henkilöitä koskevia tarkentavia ohjeita ilmoitusvelvollisuudesta.

Finanssivalvonta ottaa 13.10.2021 käyttöön sähköisen asioinnin johdon liiketoimi-ilmoituksissa

Finanssivalvonta ottaa 13.10.2021 käyttöön sähköisen asioinnin johdon liiketoimi-ilmoituksissa. Ilmoituksia voi 13.10.2021 alkaen lähettää Finanssivalvonnalle sen sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelu löytyy osoitteesta https://asiointi.finanssivalvonta.fi/.

Palvelun käyttöönotossa on kolmen kuukauden siirtymäaika, jonka aikana myös aiemmin käytössä olleita pdf-muodossa olevia ilmoituksia otetaan vastaan sähköpostitse. Siirtymäaika päättyy 13.1.2022, jonka jälkeen vain sähköisen asioinnin kautta lähetetyt ilmoitukset vastaanotetaan. Sähköisen asiointipalvelun tuotantotestiympäristö on avattu testausta varten ja siihen liittyvä asiointipalvelu löytyy osoitteesta https://asiointitesti.finanssivalvonta.fi/.

Sähköisen asiointikanavan suurimpana erona ilmoittamisen nykykäytäntöön on lähettäjältä vaadittava sähköinen tunnistautuminen Suomi.fi-palvelun tai ulkomaisten henkilöiden osalta FIVA-rekisteröitymisen kautta. FIVA-rekisteröityminen avautuu valitsemalla asioinnin etusivulta kohta ”Minulla ei ole suomalaista henkilötunnusta”.

Asiointiin liittyvät yleiset ja palvelukohtaiset ohjeet löytyvät Finanssivalvonnan verkkosivuilta

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake (Ohje voimassa 13.1.2022 asti)

Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta:
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/managerstransactionsform_fi.pdf

Dokumentin avaaminen ja täyttäminen saattaa vaatia Adobe Acrobat Reader -ohjelman, jonka voi ladata täällä.

Ennen lomakkeen avaamista se tulee tallentaa omalle koneelle painamalla hiiren kakkospainiketta lomakkeen linkin päällä ja valitsemalla ”Tallenna nimellä/Save as”. Lomakkeen avaamisen jälkeen tulee tarvittaessa JavaScript-ominaisuudet hyväksyä Options-painikkeesta.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:
Inderes Oyj LEI-tunnus: 743700YUG3JFXUHHP957
Inderes Oyj osakkeen kaupankäyntitunnus: INDERES
Inderes Oyj osakkeen ISIN-koodi: FI4000348651
Ilmoitusnumero/viitenumero: Generoituu lomakkeelle automaattisesti (ei tarvitse täyttää).

Lisätietoa ja ohjeet ilmoitusten tekemiseen johtohenkilöille ja heidän lähipiiriläisilleen sekä yllä kuvatun lomakkeen löydät täältä.

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä Finanssivalvonnalle ja Inderes Oyj:lle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen (Ohje voimassa 13.1.2022 asti)

Lähetys Finanssivalvonnalle:

• Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi
• Lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Lähetys Inderes Oyj:lle:

• Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen ir@inderes.fi
• Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta Inderes voi tarvittaessa kysyä lisätietoja.
• Ongelmatilanteissa ota yhteyttä osoitteeseen ir@inderes.fi

3. Inderes Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen yhtiötiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Lisätietoa ja ohjeet ilmoitusten tekemiseen johtohenkilöille ja heidän lähipiiriläisilleen löydät täältä.

Julkistettuja liiketoimi-ilmoituksia voi tarkastella täällä.

Sisäpiirin omistukset

Osto- ja myyntitoimeksiannot

Muut toimeksiannot