Meistä

Hallitus

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Inderesin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen (osana yhtiön yleisempää hallinnon työjärjestystä), jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat.

Hallitus muun muassa vahvistaa yhtiön strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallituksen vastuulla on hyväksyä yhtiön tilinpäätökset ja muut taloudelliset katsaukset sekä valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita. Hallitus päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yrityskaupoista ja strategisesti merkittävistä liiketoiminnan laajentamisista ja supistamisista. Hallitus vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet ja hyväksyy budjetit sekä riskienhallinnan periaatteet.

Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Jokaisella kokouksella on yksi pääteema, minkä lisäksi kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita. Vuosikellon mukaiset pääteemat ovat yhteisö, henkilöstö, asiakkaat, teknologia, pitkän aikavälin strategia sekä budjetti ja kärkihankkeet. Lisäksi yhtiön taloudellista kehitystä käsitellään jatkuvasti kokousten välillä erikseen käytävissä erillisissä keskusteluissa.

Inderesin hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallituksella tulee olla riittävä asiantuntemus ja sillä tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksen kokoonpanon tulee olla monimuotoinen jäsenten kokemuksen, iän, taustan ja sukupuolen näkökulmista.

Hallituksen jäsenet

Kaj Hagros, s. 1970

MBA, DI
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen, hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Päätoimi: Toimitusjohtaja, pääomasijoitusyhtiö Redstone Nordics Oy

Tausta ja muut luottamustoimet add

Muut luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja Heltti Oy:ssä, hallituksen jäsen Loihde Oyj:ssä sekä hallituksen puheenjohtaja Prodeko Ventures Oy:ssä

Aiempi työkokemus:

2014-2017 Pivot5, Co-Founder & CEO

2009-2013 Tecnotree Corporation, President & CEO

2008-2009 News Corporation (Berliini), FOX Mobile Group, Managing Director & Chief Operating Officer

2007-2008 Airwide Solutions (Reading, UK), Vice President, Business Development

2001-2007 First Hop (Lontoo, Singapore, Espoo), Vice President, Business Development, General Manager Asia-Pacific

1995-2001 Nokia Networks (Espoo, Tukholma), Head of Strategy & Business Development, Account Manager, System Marketing Manager, R&D Engineer

Hagros tuo hallitukseen osaamista ja kokemusta etenkin kasvuyritysten johtamisesta ja strategiatyöstä, digitaalisten liiketoimintojen kehittämisestä sekä itseohjautuvista johtamismalleista. 

Tero Weckroth, s. 1971

MBA, M.Sc. Pharm. (proviisori)
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018 alkaen, hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Päätoimi: Yrittäjä ja sijoittaja, WRCC Advisors (Nordic fintech and life science start-ups and growth companies)

Tausta ja muut luottamustoimet add

Muut luottamustoimet:

Hallituksen jäsen Fellow Finance Oyj:ssä ja Nexstim Oyj:ssä

Aiempi työkokemus:

2009-2011 Kepler Capital Markets (Zürich), Head of Healthcare sector

2005-2009 Dresdner Kleinwort (Lontoo), Managing Director, Global head of Chemical sector, Director, Pharmaceutical & Biotech sectors

2000-2005 Alfred Berg/ABN Amro (Helsinki/Lontoo), Director, Biotech and small-cap Pharmaceutical sectors, Analyst, Biotech sector

1996-2000 Serono Nordic AB (Tukholma), Product Manager, Fertility, Clinical Research Associate, Neurology

Weckroth tuo hallitustyöskentelyyn kokemusta ja osaamista etenkin rahoitus- ja fintech-alasta, osakeanalyysistä sekä finanssialan sääntelystä. 

Kai Seikku, s. 1965

KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Okmetic Oy/ COO National Silicon Industry Group

Tausta ja muut luottamustoimet add

Muut luottamustoimet:

Hallituksen jäsen Verkkokauppa.com Oyj:ssä ja SOITEC SA:ssa, sekä Noho Partners Oyj:ssä. Neuvonantaja Intera Partners Oy:ssä

Aiempi työkokemus:

2016- National Silicon Industry Group (Shanghai, China), COO

2010- Okmetic Oy, CEO

2005-2009 HKScan Oyj, CEO

1999-2005 hasan&partners Oy, CEO

1992-1999 The Boston Consulting Group (Tukholma/Helsinki), projektijohtaja ja konsultti

Seikku tuo hallitustyöskentelyyn kokemusta ja osaamista pörssiyhtiöiden johtamisesta, strategiatyöstä sekä kurinalaisesta omistaja-arvon luonnista. 

Annu Nieminen, s. 1984

DI
Hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Päätoimi : Toimitusjohtaja ja perustaja, Upright Oy

Tausta ja muut luottamustoimet add

Muut luottamustoimet: - 

Aiempi työkokemus:

2015-2018 Kasvuryhmä, toimitusjohtaja

2010-2013 McKinsey & Company, konsultti

Nieminen tuo hallitustyöskentelyyn kokemusta ja osaamista globaalisti skaalautuvan teknologiavetoisen kasvuyrityksen johtamisesta sekä yritysten vaikuttavuudesta ja vastuullisuudesta. 

Sauli Vilén, s. 1986

KTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen
Ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
Päätoimi: Operatiivinen johtaja, Inderes Oyj 

Tausta ja muut luottamustoimet add

Muut luottamustoimet: -

Aiempi työkokemus: -

Vilén tuo hallitustyöskentelyyn Inderesin sijoittajayhteisön sekä perustajaosakkaiden näkökulman.

Toimikunnat

Yhtiöllä on 3–6 henkilöstä muodostuva nimitys- ja palkitsemistoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Toimikunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään sen työjärjestyksessä. Yhtiön 16.4.2021 varsinainen yhtiökokous on valinnut toimikunnan jäseniksi Sauli Vilénin, Juha Kinnusen ja Mikael Rautasen. Hallituksen puheenjohtaja Kaj Hagros osallistuu toimikunnan työskentelyyn asiantuntijan roolissa ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Sisäpiiri

Tutustu sisäpiirin osakeomistuksiin

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin