Sijoittajat

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilikausilla 2019, 2020 ja 2021 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Halonen.