Meistä

Inderes yhtiönä

Inderes yhtiönä

Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Asiakkainamme on yli 150 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Sijoittajayhteisöömme kuuluu yli 64 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä.

Yhteiskunnallisena tavoitteenamme on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa.

Rakennamme pörssiyhtiöiden tarpeisiin ratkaisuja, joiden avulla voidaan tehdä vaivatonta, tehokasta ja oikeat kohderyhmät tavoittavaa sijoittajaviestintää. Liikevaihdostamme suurin osa muodostuu pörssiyhtiöasiakkailta, joille tarjottavia päätuotteitamme ovat Tilausanalyysi, Virtuaalitapahtumaratkaisut (Flik) sekä Teknologia- ja IR-ratkaisut.

Sijoittajayhteisölle tarjoamme palveluita, joiden avulla yhteisön jäsenet voivat kehittyä paremmiksi sijoittajiksi, verkostoitua muiden sijoittajien kanssa sekä saada ajantasaista tietoa sijoituspäätösten tueksi. Tavoitteena on pitää sijoittajayhteisölle sen sijoittajapalvelut ilmaisina tai saavutettavissa matalaa kustannusta vastaan.

Ikuisuustavoitteet

Olemme yhtiönä määrittäneet itsellemme seuraavat tavoitteet, joita pyrimme tavoittelemaan elinaikanamme:

  • Olemme aina mieluummin pieni ja erinomainen, kuin suuri ja keskinkertainen yritys.

  • Emme jousta arvoistamme.

  • Autamme henkilöstöämme kasvamaan ammattilaisina ja yksilöinä.

Ikuisuustavoitteiden tarkoitus on turvata yhtiölle mahdollisimman pitkä ja hyvä elämä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen saattaa edellyttää henkilöstön, oman sijoittajayhteisön ja asiakkaiden etujen laittamista osakkeenomistajien lyhyen aikavälin intressien edelle.

Historia

Lue, mistä kaikki alkoi

navigate_next

Inderes sijoituskohteena

Tutustu Inderesiin sijoituskohteena

navigate_next